TRỞ LẠI VẤN ĐỀ NGHỆ THUẬT TÂM LINH

  Qua bài Hội Hoạ và Nghệ thuật đăng trong Hiên Thực Phật Đản 2012, người viết có khẳng định: Nhưng khi nghệ thuật tiếp tục thăng hoa vào lĩnh vực tâm linh trở thành những biểu tượng đầy Phật chất, nó hoàn toàn vượt qua mọi hình tướng, và bước vào cõi thật, tại đó, mọi hình thức đều tan vỡ và rơi rụng theo từng nghĩa thú uyên áo của từng khía cạnh được gợi lên và từ đó làm hiển lộ tánh...

Another article

Another article Test Test